Akční zboží

Eshop s názorem

Srdečně vás vítám v nově vznikajícím eshopu, který byl založen s ideou sjednotit lidi s podobným názorem.

Ráda bych napsala něco pozitivního.

Už vím co.

Je krásné setkávat se s lidmi s podobným laděním. Lidmi, kteří se nenechali zlomit, jdou dál svou cestou a hledají pro sebe, svou rodinu nebo i pro ostatní podobně smýšlející jedince a jejich rodiny řešení. 

Pozitivní je i to, že některé děti díky názoru a postoji svých rodičů opustí "systém" a začnou se vzdělávat ve více respektujícím prostředí, které jim umožní větší osobní růst, více se věnovat svým silným stránkám a méně se zabývat nepodstatnostmi, které jsou stále součástí učebních plánů a plní učebnice.

Nepopírám covid. 

 

"Odmítám se podvolit vládní diktatuře, opatřením beze smyslu. Nemohu přihlížet covid-businessu a chystané diskriminaci."

 

Před pár měsíci jsem vyhlásila občanskou neposlušnost, tichou a poklidnou. Sepsali jsme dopis adresovaný Vládě ČR, ředitelům škol a jejich zřizovatelům....bez větší odezvy. Podepsali jsme petice....zcela bez odezvy.

V dopise jako možná dočasná efektivní protiepidemická opatření navrhujeme:

  • neinvazivní měření teploty při vstupu dětí do školy, resp. třídy;
  • výuku v malých skupinách (s využitím pedagogických asistentů);
  • kratší výukové hodiny (cca 30 min) s následným vyvětráním učebny a pobytem dětí
    ve venkovních prostorech (cca 30 minut);
  • kombinovanou výuku prezenční a distanční pro SŠ a VŠ, event. vyšší ročníky ZŠ;
  • výuku v maximální míře ve venkovních prostorách;
  • časté větrání uzavřených tříd (racionálně dle aktuálního počasí);
  • používání germicidních lamp na konci vyučovacího dne.

Přemýšlím nad možnostmi sjednotit rozdrobené protestující...vymýšlíme hesla, slogany....můžeme se jimi ozdobit, můžeme se jimi prezentovat.

Občanskou neposlušnost lze vyjádřit PROTEST MÓDOU.

 

Pojďme to společně zastavit a dát najevo náš NÁZOR.